Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má
podle zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v platném
znění, právo na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu z kupní
smlouvy nebo ze smlouvy o
poskytování služeb. Subjektem, který
je oprávněn mimosoudní řešení
sporu provádět, je Česká obchodní
inspekce. Bližší informace jsou
dostupné na webových stránkách
www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského
sporu se zahajuje výlučně na návrh
spotřebitele, a to pouze v případě, že
se spor nepodařilo s prodávajícím
vyřešit přímo. Návrh lze podat
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy
spotřebitel uplatnil své právo, které je
předmětem sporu, u prodávajícího
poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit
mimosoudní řešení sporu online
prostřednictvím platformy ODR
dostupné na webové stránce
ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

< Zpět

Loading...